Monday, January 18, 2010

DARI PERSEPSI,

Latarbelakang budaya,banyak membentuk keperibadian,kecenderungan malah sifat dan sakhsiah diri kita,namun pernahkah kita terfikir,adakah kita perlu kaku dan kelu dengan satu-satu budaya,atau kita boleh melangkaui sempadan budaya.

No comments:

Post a Comment