Thursday, November 18, 2010

--TOPkAPi

Istana ini dibina oleh Muhammad Al-Fatih-


-apabila kaki saya melangkah terus kedalam lorong-lorong yang dipanggil mahligai..saya hanya berjumpa -Keesaan Allah dari seorang hamba-

No comments:

Post a Comment