Saturday, May 7, 2011

faizalr.com: Uthmaniyah letak asas perkembangan Islam di Cyprus...


"TENTERA Uthmaniyah digeruni kerana semangat jihad menjulang panji Islam. Mereka mempunyai kemampuan tempur yang tinggi, perancangan bijak da..."

No comments:

Post a Comment